Auksjoner
Status dine bud
Avsluttede
Brukermeny
Auksjonsreglement

Auksjoner som er i gang

Frimerker: Norge: Skillingsmerker [Norske skillingsmerker]
Ingen gebyrer utenom faktisk portokostnader kommer i tillegg til tilslag. For over 30.000 gode tilbud besøk vår hjemmeside på www.norstamps.com
Avsluttes: 05/07-2015 15:00

Frimerker: Norge: Skravert Posthorn [Norge/posthorn og kronemerker]
Ingen gebyrer utenom faktisk portokostnader kommer i tillegg til tilslag. For over 30.000 gode tilbud besøk vår hjemmeside på www.norstamps.com
Avsluttes: 05/07-2015 15:41

Frimerker: Norge: Krone Oscar [Norge/posthorn og kronemerker]
Ingen gebyrer utenom faktisk portokostnader kommer i tillegg til tilslag. For over 30.000 gode tilbud besøk vår hjemmeside på www.norstamps.com
Avsluttes: 05/07-2015 15:51

Frimerker: Norge: Posthornmerker [Norge/posthorn og kronemerker]
Ingen gebyrer utenom faktisk portokostnader kommer i tillegg til tilslag. For over 30.000 gode tilbud besøk vår hjemmeside på www.norstamps.com
Avsluttes: 05/07-2015 15:55

Frimerker: Norge: Kronemerker [Norge/posthorn og kronemerker]
Ingen gebyrer utenom faktisk portokostnader kommer i tillegg til tilslag. For over 30.000 gode tilbud besøk vår hjemmeside på www.norstamps.com
Avsluttes: 05/07-2015 16:23

Frimerker: Norge: 1909-1939 [Norge fra 1909-1945]
Ingen gebyrer utenom faktisk portokostnader kommer i tillegg til tilslag. For over 30.000 gode tilbud besøk vår hjemmeside på www.norstamps.com
Avsluttes: 05/07-2015 16:40

Frimerker: Norge: Krigen [Norge fra 1909-1945]
Ingen gebyrer utenom faktisk portokostnader kommer i tillegg til tilslag. For over 30.000 gode tilbud besøk vår hjemmeside på www.norstamps.com
Avsluttes: 05/07-2015 17:57

Frimerker: Norge: 1945-1959 [Norge 1945-1979]
Ingen gebyrer utenom faktisk portokostnader kommer i tillegg til tilslag. For over 30.000 gode tilbud besøk vår hjemmeside på www.norstamps.com
Avsluttes: 05/07-2015 18:28

Frimerker: Norge: 1960-79 [Norge 1945-1979]
Ingen gebyrer utenom faktisk portokostnader kommer i tillegg til tilslag. For over 30.000 gode tilbud besøk vår hjemmeside på www.norstamps.com
Avsluttes: 05/07-2015 19:05

Frimerker: Norge: 1980-94 [Norge etter 1980]
Ingen gebyrer utenom faktisk portokostnader kommer i tillegg til tilslag. For over 30.000 gode tilbud besøk vår hjemmeside på www.norstamps.com
Avsluttes: 05/07-2015 19:19

Frimerker: Norge: 1995-99 [Norge etter 1980]
Ingen gebyrer utenom faktisk portokostnader kommer i tillegg til tilslag. For over 30.000 gode tilbud besøk vår hjemmeside på www.norstamps.com
Avsluttes: 05/07-2015 20:06

Frimerker: Norge: 2000- [Norge etter 1980]
Ingen gebyrer utenom faktisk portokostnader kommer i tillegg til tilslag. For over 30.000 gode tilbud besøk vår hjemmeside på www.norstamps.com
Avsluttes: 05/07-2015 21:00

Frimerker: Norge: Tjeneste-, Retur og Portomerker [Norge/tjeneste-porto og returmerker]
Ingen gebyrer utenom faktisk portokostnader kommer i tillegg til tilslag. For over 30.000 gode tilbud besøk vår hjemmeside på www.norstamps.com
Avsluttes: 05/07-2015 22:48

Stempler : Nordland A-L [stemplet Nordland]
Ingen gebyrer utenom faktisk portokostnader kommer i tillegg til tilslag. For over 30.000 gode tilbud besøk vår hjemmeside på www.norstamps.com
Avsluttes: 10/07-2015 00:00

Stempler (fylkesvis): Møre & Romsdal N-Å [stemplet Møre og Romsdal]
ngen gebyrer utenom faktisk portokostnader kommer i tillegg til tilslag. For over 30.000 gode tilbud besøk vår hjemmeside på www.norstamps.com
Avsluttes: 14/07-2015 11:00

Stempler: Nord-Trøndelag [stemplet Nord-Trøndelag]
Ingen gebyrer utenom faktisk portokostnader kommer i tillegg til tilslag. For over 30.000 gode tilbud besøk vår hjemmeside på www.norstamps.com
Avsluttes: 14/07-2015 21:00

Stempler: Oppland A-J [stemplet Oppland]
Ingen gebyrer utenom faktisk portokostnader kommer i tillegg til tilslag. For over 30.000 gode tilbud besøk vår hjemmeside på www.norstamps.com
Avsluttes: 14/07-2015 21:00

Frimerker: Norge: FDC [Norge FDC/Årssett/Hefter]
ngen gebyrer utenom faktisk portokostnader kommer i tillegg til tilslag. For over 30.000 gode tilbud besøk vår hjemmeside på www.norstamps.com
Avsluttes: 15/07-2015 20:00

Stempler: Oslo & Akershus [stemplet Oslo & Akershus]
Ingen gebyrer utenom faktisk portokostnader kommer i tillegg til tilslag. For over 30.000 gode tilbud besøk vår hjemmeside på www.norstamps.com
Avsluttes: 15/07-2015 20:00

Stempler: Rogaland [stemplet Rogaland]
Ingen gebyrer utenom faktisk portokostnader kommer i tillegg til tilslag. For over 30.000 gode tilbud besøk vår hjemmeside på www.norstamps.com
Avsluttes: 15/07-2015 20:38

Stempler: Sogn & Fjordane [stemplet Sogn & Fjordane]
Ingen gebyrer utenom faktisk portokostnader kommer i tillegg til tilslag. For over 30.000 gode tilbud besøk vår hjemmeside på www.norstamps.com
Avsluttes: 15/07-2015 21:13

Stempler: Sør-Trøndelag [stemplet Sør-Trøndelag]
Ingen gebyrer utenom faktisk portokostnader kommer i tillegg til tilslag. For over 30.000 gode tilbud besøk vår hjemmeside på www.norstamps.com
Avsluttes: 16/07-2015 20:00

Stempler: Telemark [stemplet Telemark]
Ingen gebyrer utenom faktisk portokostnader kommer i tillegg til tilslag. For over 30.000 gode tilbud besøk vår hjemmeside på www.norstamps.com
Avsluttes: 16/07-2015 20:35

Stempler: Troms [stemplet Troms]
Ingen gebyrer utenom faktisk portokostnader kommer i tillegg til tilslag. For over 30.000 gode tilbud besøk vår hjemmeside på www.norstamps.com
Avsluttes: 16/07-2015 21:13

Stempler: Vest-Agder [stemplet Vest Agder]
Ingen gebyrer utenom faktisk portokostnader kommer i tillegg til tilslag. For over 30.000 gode tilbud besøk vår hjemmeside på www.norstamps.com
Avsluttes: 17/07-2015 20:00

Stempler: Vestfold [stemplet Vestfold]
Ingen gebyrer utenom faktisk portokostnader kommer i tillegg til tilslag. For over 30.000 gode tilbud besøk vår hjemmeside på www.norstamps.com
Avsluttes: 17/07-2015 20:38

 Nyheter

 BK 170. 100 øre BK HUSØYSUND 3132 22-9-77
 BK 166. 100 øre BK HUSØYSUND 3132 28-2-79
 704. Brev med 2 slag HUSØYSUND 3132 -2-12-74
 790. Brev med 2 slag HORTEN 3190 11.09.78
 354. 25 øre på klipp stpl. HELGEROA 22 7 50
 460. 45 øre på klipp stpl. HYNNÅS 21 10 61
 354. 25 øre på klipp stpl. KLEPPAN -5 3 51
 354. 25 øre på klipp stpl. HOF I VESTFOLD 10-10-50
 460. 45 øre på klipp stpl. HEDRUM 15-4-61
 393. 25 øre på klipp stpl. FOSSAN 16-6-51