Auksjoner
Status dine bud
Avsluttede
Brukermeny
Auksjonsreglement

Auksjoner som er i gang

Færøyene prima postfrisk (AFA 1-108) [Norden]
HUSK: Kjøper betaler INGEN gebyrer utover faktiske portokostnader. Se også våre andre auksjoner. For over 24.400 gode tilbud besøk vår hjemmeside www.norstamps.com
Avsluttes: 25/04-2014 23:00

ENKELTOBJEKTER
Andre samlerobj. : Medaljer (1 enkeltobjekter)

 Nyheter

 Medalje 190gram- Norsk utvandring 150 år
 AFA 108 .**. 550 øre Stanleys reise i 1789 1985 prima postfrisk
 AFA 107 .**. 280 øre Stanleys reise i 1789 1985 prima postfrisk
 AFA 106 .**. 250 øre Stanleys reise i 1789 1985 prima postfrisk
 AFA 100-05 .**. Komplett hefteblokk Eventyr 1984 prima postfris
 AFA 99 .**. 12 kr Slupper 1984 prima postfrisk
 AFA 98 .**. 300 øre Slupper 1984 prima postfrisk
 AFA 97 .**. 280 øre Slupper 1984 prima postfrisk
 AFA 96 .**. 450 øre Forfattere 1984 prima postfrisk
 AFA 95 .**. 300 øre Forfattere 1984 prima postfrisk